Viisi verratonta viestiä tielle strategiasta käytäntöön

Istun lentokoneessa matkalla kohti kotia. Takana on kaksi tiivistä päivää vielä kesäisessä Hollannissa, vuoden 2018 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi valitussa Nijmegenissä ja siellä järjestetyssä kestävien, ekologisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen konferenssissa. Konferenssi hankinnoista, kyllä vaan; hankinnoillahan, nimenomaan julkisilla sellaisilla, on valtava mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka kaupungeissa ilmastonmuutoksen jo tuomiin ja erityisesti tulossa oleviin haasteisiin vastataan, niitä ratkaistaan tai niihin varaudutaan. Kyse oli muun muassa energia-, liikenne- ja ruokahankinnoista, mutta myös niistä keinoista, joilla pystymme varmistamaan alueittemme sosiaalisen kestävyyden ja työllisyyden.

Paneelikeskustelu EcoProcurassa

Painiskelemme samojen haasteiden parissa

Sain ilon olla edustamassa konferenssissa kotikaupunkiani, resurssiviisautta kohti kovaa vauhtia kulkevaa Jyväskylää, ja kertomassa hienoista teoistamme biokaasun liikennekäytön edistämiseksi. Erittäin opettavaista oli myös hieman tuon hankintamaailman ulkopuolisena kuulla kymmeniä toinen toistaan kiinnostavampia esityksiä. Läppäri sauhuten kirjoittelin muistiinpanoja myös kollegoilleni Jyväskylään jaettavaksi. Yli 300 globaalin hankinta-asiantuntijan kohtaaminen ja kuuleminen jätti minuun jäljen. Vaikutuin erityisesti siitä, kuinka samankaltaisten haasteiden kanssa me, ei pelkästään Euroopassa vaan koko maailmassa, painiskelemme, ja kuinka innostuneita, osaavia ja luovia nuo stereotyyppisesti ehkä vähän kuivinakin tunnetut hankintojen maailmaan syvällisesti perehtyneet ihmiset ovatkaan.

Keinoja haasteiden keskelle

Pureskelen tässä lentoni aikana mielessäni kaikkea kuulemaani. Haluaisin nyt tuoreeltaan nostaa esiin viisi keskeistä viestiä.

  1. Hanki systemaattisesti

Ensinnäkin, hankintoja strategisesti tarkastellessa esiin nousi vahvasti päämäärätietoisuus ja systemaattisuus. Selkeät tavoitteet täytyy aina olla kristallinkirkkaina mielessä: mikä on se iso tavoite, jota kulloinkin valmistelussa olevalla hankinnalla edistetään. Strategioiden, ohjelmien ja tiekarttojen merkitystä ei turhaa painoteta.

  1. Pohdi strategisesti oikeiden hankintakriteerien laatimista

Toiseksi, hinta ei saa enää missään tapauksessa olla se ainoa ratkaiseva tekijä hankittaessa uutta, varsinkaan kestävyyttä edistävää tai innovatiivista. Hankintakriteerien huolellisella valmistelulla varmistetaan se, että saadaan juuri sitä mitä halutaan. Hankinnoissa tulee yhdistää saumattomasti ympäristöhyödyt taloudelliseen kustannustehokkuuteen ja osata hakea innovatiivisia ratkaisuja tämän toteuttamiseen. Hankintoja tulee tarkastella yksittäisen investoinnin sijaan myös pitemmällä aikavälillä, kerrannaisvaikutukset huomioiden.

  1. Pilotoi ja kokeile

Kolmanneksi, konferenssissa mielenkiintoisesti esiin nousivat myös pilotoinnit ja kokeilut. Monissa maissa, myös Suomessa, on rakennettu hankintamalleja, joilla pystytään yhdessä markkinoiden kanssa testaamaan uusia toimintatapoja ja tekemään innovatiivisia kestäviä ratkaisuja. Kehitetään alaa yhdessä kaikkien sen toimijoitten kanssa, myös käyttäjien. Näissä tilanteissa on usein noussut esiin – ja joskus onnistuttu ohittamaankin sellaisia haasteita ja pullonkauloja, joita nykyisessä hankintalainsäädännössä niin EU- kuin kansallisilla tasoillakin on. Tällainen lähestymistapa tuntui minulle tutulta; olemmehan Jyväskylässä jo pitkään edistäneet resurssiviisauttakin toteuttamalla kokeiluja, joilla haastetaan perinteisiä ja totuttuja tapoja toimia, joskus melkoisen radikaalistikin. Mikseipä toimisi hankinnoissakin!

  1. Tunnista pullonkaulat - haasta lainsäädäntö ja poliittinen päätöksenteko

Tästä päästääkin mukavasti aasinsillalla seuraavaan, neljänteen viestiini, jolla haluan korostaa rohkeaa lainsäädännön ja ylimmän päätöksenteon haastamista. Monesta suusta kuulin, kuinka tärkeää on viedä tieto ruohonjuuritasolta päättäjille ja lainsäätäjille, kansallisesti ja jopa EU:n tasollekin. Poliittisen hyväksynnän tärkeyttä ja toisaalta lainsäädännön ajantasaisuutta ei tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa voi liikaa korostaa!

  1. Motivoidu muutokseen

Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä asiana nostan esiin meidän ihmisten roolin. Lopultakin me ihmiset teemme muutoksen, sekä yksilöinä että yhdessä. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on halua ja kykyä siihen. Tarvitsemme paljon osaamista ja ammattitaitoa, mutta myös motivaatiota ja suorastaan intohimoa saadaksemme aikaan tuloksia. Meidän täytyy olla rohkeita ja ennakkoluulottomia etsiessämme uusia keinoja maailman tulevaisuuden turvaamiseksi. Rohkeasti rapatessa saattaa joskus roiskua – myös epäonnistumiselle täytyy olla lupa. Jos emme yritä ja ota riskiä, emme myöskään saavuta mitään.

Lentomatkani lähenee loppuaan ja kotiinpaluu häämöttää. Lopetan pohdiskeluni ja päätän sen konferenssin avaajan, tohtori Bertrand Piccardin viestiin tuon konferenssin osallistujille, hankinta-alan huippuosaajille. ”Meillä on jo olemassa teknologia ja keinot, kuinka puolittaa ilmastopäästöt globaalisti. Kysykää, mitä markkinoilla on tarjottavanaan - yllätytte. Tulevaisuuden teknologia on jo täällä – mutta me elämme vielä menneisyydessä”, vakuuttaa mies, joka toteutti unelmansa ja lensi maailman ympäri päästöttömästi aurinkovoimalla. Milloinkahan minä voin lentää työmatkojani samoin, auringon voimalla?

Pirkon ottama kuva Bertrand Piccardin esityksestä EcoProcurassa 2018

 

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.