Pohjois-Pohjanmaan kuntastrategioiden yhteneväisyydet

Olen lukenut läpi Pohjois-Pohjanmaan kuntien kuntastrategiat. Tiedän, että se on vasta pieni osa Suomen julkisten hankintayksiköiden strategioista, mutta alku kuitenkin. Oli helppo löytää näistä kaikista muutama yhteinen teema: kuntalaisten parempi arki ja elinvoimasta huolehtiminen

Kuntalaisten parempi arki

Luonnollisesti jokaisessa strategiassa puhutaan kuntalaisten paremmasta arjesta. Tähän hankinnoilla voidaan vaikuttaa. Hankintaan palvelut ja tuotteet loppukäyttäjälle, ei prosesseille. Kuunnellaan käyttäjiä ja heidän toiveitaan ja odotuksia. Vaarana on oikea toiveidentynnyri ja realismi on se, että taloudestakin on pidettävä huolta. Kannattaa yrittää osallistaa tähän prosessiin myös tarjoajat. Näin tulee tilaajalle ja toimijoille, sekä mielellään myös loppukäyttäjille realistinen kuva siitä, mihin pystytään verorahoin. Näissä keskusteluissa KEINOn alueelliset muutosagentit voivat olla apuna, tarvittaessa myös tarjoajien tavoittamisessa.  

Elinvoimasta huolehtiminen

Yksi lähes jokaisessa strategiassa esiintyvä teema on alueen elinvoimasta huolehtiminen. Tähän liittyvät vahvasti alueen yritykset, jotka elinvoimaa luovat. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että hankintayksiköt huolehtivat omana alueensa yritysten mahdollisuudesta osallistua tarjouskilpailuihin. Tämä tietysti vaatii markkinatuntemusta ja tässä asiassa vastuu on myös paikallisilla yrityksillä.  

Ratkaisun avaimet? 

Julkinen hankkija on ihan samanlainen asiakas yrityksille, kuin muutkin asiakkaat, markkinointiponnisteluja tarvitaan. Vähintä, mitä yritys voi tehdä, on huolehtia omat tietonsa kuntoon alueen yrityspalveluiden reksiteriin. Erittäin tärkeää on osallistua myös kunnan järjestämiin hankintatapahtumiin. Sieltä saa kullan arvoisia vinkkejä ja kontakteja, sekä tietoa kilpailutusten ajankohdista. Tehkäämme siis strategia eläväksi myös tämän teeman osalta huolehtimalla siitä, että paikalliset toimijatkin voivat tarjota. Jaetaan hankintoja pienempiin osiin tarvittaessa.  

Mitä lähempänä yhteistyökumppani on, sitä helpompaa on myös sopimuksen aikainen toiminta. Lisäksi yrityksen toimintaa on helpompi seurata myös sosiaalisen kestävyyden osalta. Onhan tässä myös mahdollisuus ottaa hankintaan mukaan mm. vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien kuntalaisten työllistäminen. 

Näiden kriteerien käytössä hankkija saa apua KEINOsta, ole yhteydessä alueesi muutosagenttiin, niin tehdään strategiasta elävä hankinnoilla. Muutosagentit löydät hankintakeino.fi sivuilta ja Pohjois-Pohjanmaan KEINO muutosagentin toimintaa pääset seuraamaan Facebookin ryhmässä Pohjois-Pohjanmaan hankintaneuvoja. Ryhmästä tietoa julkisista hankinnoista löytävät niin hankintayksikön edustajat kuin yritykset. 

tags
Kirjoittaja
Tiina Talalan kasvokuva

Pohjois-Pohjanmaan KEINO-muutosagentti, hankintaneuvoja

Lue lisää Tiinasta täältä.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Lisää kirjoittajalta