KEINO 2.0. – kestävän muutoksen asialla

KEINO konsortiolaisia
KEINO-konsortio ja keskeiset sidosryhmät kokoontuivat uuden toimintakauden Kick off -tilaisuuteen 11.5.2022. KUVA: Terhi Ylimäinen

Tähän aikaan vuodesta, kun talvi on jäänyt taaksemme ja kevät vaihtuu pikkuhiljaa kesäksi, on sopiva hetki reflektoida menneitä ja siirtää katse kohti uutta. Runsaat neljä vuotta sitten aloitimme KEINOn eli kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen toiminnan. Näistä kaksi viimeistä vuotta on eletty koronapandemiaa, tapaamatta verkoston muita toimijoita tai asiakkaitamme lainkaan.

Poikkeavista ajoista huolimatta KEINOn toiminta on ollut vauhtia ja tuotoksia täynnä. Olemme muun muassa lanseeranneet vaikuttavien hankintojen johtamisen kehittämisohjelman (KEINO-akatemia), toimintamallin ilmastotavoitteiden ja kiertotalouden kannalta vaikuttavien hankintojen pitkäjänteiselle ja tavoitteelliselle toimeenpanolle (hankintojen green deal -sopimukset) sekä melkein kaikki maakunnat kattavan asiantuntija- ja tukiverkoston (KEINOn alueelliset muutosagentit). Etenemme kokeilevasti hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisessa ja kaikkein innovatiivisimpia hankintoja vauhdittamaan on pilotoitu uudenlaista välittäjäpalvelua (Innovation Broker).

Viime vuonna KEINOsta tehtiin arviointi, joka vahvisti käsitystämme siitä, että KEINOlle on tarvetta ja että teemme oikeita asioita. Kehityskohtia nousi kuitenkin myös esiin. Näihin tartumme tämän ja seuraavan vuoden aikana tavoitteenamme entistä parempi KEINO.

Elämme aikoja, jotka nostavat julkiset hankinnat monella tavalla entistäkin merkittävämpään rooliin. Hankintayksiköt ovat olleet ratkaisevassa roolissa koronapandemian aikana ja nyt vallitsevassa maailmantilanteessa niiden on oltava joustavia ja ketteriä vastatakseen yllättäviin haasteisiin. EU-taksonomia, digivihreän siirtymän ja kestävän rahoituksen kriteerit asettavat tulevaisuudessa myös julkiselle sektorille uusia vaatimuksia, joihin on sopeuduttava ja joihin liittyvää osaamista on kehitettävä. Pitkän odotuksen jälkeen hyvinvointialueet ovat vihdoin pystyssä ja myös tämä uudistus muuttaa olennaisesti julkisten hankintojen kenttää.

Miten KEINO sitten vastaa toimintaympäristön tarpeisiin? KEINOlla on oma roolinsa digivihreän siirtymän vauhdittamisessa. Painotamme toiminnassamme vähähiilisyyden, kiertotalouden ja digitaalisuuden toteuttamista strategisesti ja pitkäjänteisesti hankintojen kautta. Olennaista on aikaansaada entistä ennakoivampaa, systemaattisempaa ja kokeilevampaa yhteistyötä hankintayksiköiden ja yritysten välillä osana temaattisia tai alueellisia ekosysteemejä, esimerkiksi kiertotaloudessa. Kansallisen hankintastrategian innovaatioita tukevan tavoitteen mukaan Ratkaisemme haasteita innovaatioilla ja teemme hankintoja kokeilevasti ja kehitysmyönteisesti.

KEINO ei ole ainoa toimija Suomessa, joka edistää kokeilevaa toimintaa ja fasilitoi pilotointia tai yhteiskehittämistä. Projektimaisella pilotoinnilla pääsee kuitenkin vain yhden askeleen eteenpäin.  Systemaattinen muutos tapahtuu vasta kun organisaatiot uskaltavat tehdä toisin kuin aina ennen, ottavat opit ja muuttavat toimintatapoja pysyvämmin. Tässä on KEINOn toiminnan ydin.

Verkostomaisuus on edelleen KEINOn valttikortti. Toimintamallimme on kansainvälisestikin uniikki ja arvostettu. Tulevina vuosina verkostomaisuutta vahvistetaan luomalla kumppanuuksia liiketoiminta- ja TKI-ekosysteemien sekä toimialaliittojen kanssa. Samalla haluamme luoda entistä enemmän tilaa myös alan konsulteille, joilla on paljon osaamista ja kyvykkyyksiä auttaa yksittäisiä hankintayksiköitä kehittymään. KEINO haluaa olla kansallisesti kestävien ja innovatiivisten hankintojen tiedon solmukohta, joka koordinoimalla kansallista toimintaa luo hankintatoiminnan vaikuttavuuden ekosysteemiä.

Henkilökohtaisena haasteena asetan itselleni ja välillisesti koko verkostollemme vastuullisuuden kokonaisvaltaisemman tarkastelun osana vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitaalisuutta toteuttavia hankintoja. Näin autamme parhaiten julkishallintoa saavuttamaan tavoitteensa ja yrityksiä vahvistamaan kilpailukykyään.

Lopuksi lämmin kiitos kuuluu KEINOn asiantuntijoille, muutosagenteillemme, työtämme rahoittaville ja tukeville ministeriöille sekä ennen kaikkea teille kaikille loistaville julkisten hankintojen ammattilaisille, joita saamme auttaa muutosmatkallanne. Kehittämisen innostus on puhkunut koronapandemiasta huolimatta. Teette kullanarvoista työtä ja ansaitsette kiitokset ihan joka päivä, vastaattehan te kuitenkin vuosittain noin 47 miljardin euron viisaasta ja vaikuttavasta käytöstä.

Kirjoittaja: Isa-Maria Bergman toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus KEINOn koordinaattorina ja kiertotalousalueen johtajana valtion kestävänkehityksen yhtiössä Motiva Oy:ssä.

PS. KEINOn uusi toimintakausi tuo mukanansa myös uudistuneen ilmeen. Otamme uutta ilmettä asteittain käyttöön kevään ja kesän aikana.

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.