Kaksi vuotta KEINOa

Isa-Maria Bergman

Julkiset hankinnat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana nostettu toistuvasti esille keinona toteuttaa hyvin moninaisesti yhteiskunnallisia tavoitteita.

Pitkään alan edistämistyössä toimineena voin kuitenkin todeta, ettei Suomessa koskaan aiemmin ole ollut nykyisen kaltaista voimaa edesauttaa tavoitteiden toteutumista: hallitusohjelmassa on kymmeniä julkisia hankintoja koskevia kirjauksia, ensimmäistä valtakunnallista hankintastrategiaa viimeistellään ja koronapandemian vaikutuksesta julkiset hankinnat on tunnistettu elvytyksen kannalta keskeiseksi toimenpiteeksi.

Edellä mainittujen lisäksi hallitusohjelman eri tavoitteiden toteutumista varten käynnistetyissä ohjelmissa miltei kaikissa on liittymäpinta julkisiin hankintoihin ja niiden kautta systeemisen muutoksen luomiseen. Näistä esimerkkeinä kansallinen tekoälyohjelma Aurora AI, Terveet tilat 2028 -ohjelma, kansallinen kiertotalouden edistämisohjelma ja liikennealan kansallinen kasvuohjelma.
Vaikka hallintoaloittain toteutettavat ohjelmat sisällöllisesti eroavat toisistaan, on julkisten hankintojen toimintamallien, ekosysteemien ja osaamisen kehittämisen toimintamallit kuitenkin samanlaiset. Pyörää ei  siis kannata keksiä jokaisessa uudelleen. Hallitusohjelman vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen julkisten hankintojen avulla tulisi olla koordinoitua. Näin opit ja kokemukset saadaan parhaiten jaettua,  ja strategisten hankintojen johtaminen systemaattiseksi.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO aloitti toimintansa 1.3.2018. Parhaillaan kokoamme KEINOn toisen toimintakauden loppuraporttia työ- ja elinkeinoministeriölle. Vilkkaan ja dynaamisen toiminnan keskellä on hyvä katsoa ajatuksella peräpeiliin. Koordinaattorina voin vain todeta, että kahden vuoden aikana olemme saaneet paljon hyvää aikaan! Näin, vaikka rehellisyyden nimissä alkutaival oli aika kivinen. Kahdeksan hyvin erilaisen organisaation uudenlaisen yhteistyön kehittäminen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen sekä hallinnollisten rakenteiden paikalleen asettaminen vei yllättävän paljon aikaa ja energiaa. Ja odotukset eri puolilta olivat suuret. Verkostomainen toiminta kuitenkin palkitsi heti: saimme parikymmentä uutta kollegaa, joiden kanssa yhteistyö on miltei päivittäistä ja olemme oppineet toisiltamme paljon.

Kahdessa vuodessa olemme pystyttäneet ainutlaatuiset rakenteet edistämään ja vauhdittamaan kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja: KEINO-akatemia, joka on hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma. Yhteensä kolmetoista kehittäjäryhmää, joissa kehitetään toimintamalleja, kokeillaan ja kehitetään yhdessä hankintayksiköiden ja yritysten kanssa uusia skaalattavia ratkaisuja. Alueellinen muutosagenttitoiminta 15 alueella, joka edistää alueellisia hankintaverkostoja sekä toimintamallien ja ratkaisujen skaalautumista koko maassa.

Näiden lisäksi tarjoamme kattavasti valmiiksi pureskeltua tietoa vaikuttavuudesta, kotimaisista ja kansainvälisistä hankintaesimerkeistä sekä markkinoiden edellytyksistä vastata hankintayksiköiden tarpeisiin. KEINOssa tarjoamme yhden luukun kautta asiakkaillemme ennen näkemättömän asiantuntijapoolin voimin vastauksia ja apua.

Kolmas toimintakautemme on jo vauhdissa. Kohdistammekin katseemme tulevaisuuteen ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Koordinaattorin näkökulmasta näen muutamia kehityskohteita. KEINOn pitkäjänteisemmän ja hankemaisen kehitystoiminnan lisäksi toiminnassa on vahvistettava ja varmistettava joustavuus vastata nopeasti ajankohtaisiin tarpeisiin. Meidän tulisi yhdessä rahoittajan kanssa rohkeammin priorisoida kohdennettuja toimintoja tietyn aikavälein. KEINOn alueellista toimintaa tulisi ehdottomasti vahvistaa ja kehittää vielä paremmin vastaamaan KEINOlle määritettyihin tavoitteisiin ja tehtävään. KEINO on maailmassa ainutlaatuinen toiminta, joka toimii verkostomaisesti ja siksi joustavasti. KEINO tuleekin nähdä koko valtioneuvoston käytännön työrukkasena. Tuleva rahoitus- ja toimintamalli tulisikin muotoilla tämä huomioon ottaen.

KEINOlle on hahmoteltu merkittävää roolia muun muassa valtakunnallisen hankintastrategian sekä innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpidesuunnitelman toimeenpanossa. KEINOn jatkuvuuden varmistamisen tärkeys on tunnistettu eduskunnan tarkastusvaliokunnan lausunnossa ja kestävän elvytyksen työryhmän väliraportissa. Itse olen toiveikas ja uskon, että päättäjämme ymmärtävät, että toiminnan jatkuvuus ja pysyvyys on edellytys julkisten hankintojen potentiaalin lunastamiseksi, sekä nykyisen että tulevien hallitusohjelmien tavoitteiden toteuttamiseksi. Vielä tärkeämpänä näen kuitenkin sen, että pystymme jatkossakin tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme, eli hankintayksiköille ja kestäviä sekä innovatiivisia ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

 

Kirjoittaja: Isa-Maria Bergman toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus KEINOn koordinaattori ja kiertotousalueen johtajana valtion kestävän kehitys yhtiö Motiva Oy:ssä.

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.