Hyötyjen ja riskien tasapaino innovatiivisissa hankinnoissa

Mies ja nainen seisovat valkotaulun luona ja suunnittelevat

Innovatiivisten hankintojen tavoitteena on löytää uusia parempia tuotteita ja palveluita tilaajan tarpeisiin. Ne voivat ratkaista palveluprosessien pullonkauloja, parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä pienentää toiminnan ympäristöjalanjälkeä.

Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy väistämättä suurempia riskejä kuin tavanomaisiin hankintoihin. Tuotteen tai palvelun toimivuudesta ei ole vielä kattavasti kokemusta. Innovatiivisissa ratkaisuissa hyödynnetään tyypillisesti uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joita ei ole kyseiseen käyttötarkoitukseen aiemmin sovellettu. Innovaatioiden käyttöönotto edellyttää yleensä muutoksia työtapoihin ja prosesseihin. Ratkaisua saatetaan vasta kehittää hankittavalla palvelulla.

Innovatiivisen hankinnan riskienhallinta onkin tavanomaista hankalampaa.

Osa perinteisistä riskinhallinnankeinoista voi rajoittaa hankintojen innovatiivisuutta. Yleisiä ovat muun muassa vaatimukset yrityksen liikevaihdon vähimmäismäärästä ja aiemmista asiakasreferensseistä, joilla pyritään varmistamaan toimittajan ja tuotteen luotettavuus. Niiden käyttö voi kuitenkin sulkea pienempiä toimittajia ja innovatiivisia ratkaisuja kategorisesti ulos kilpailusta.

Usein riskejä pyritään myös vähentämään mahdollisimman täsmällisillä ja yksityiskohtaisilla vaatimusmäärittelyillä. Innovatiivisten ratkaisujen hankinnoissa tulisi kuitenkin antaa tilaa vaihtoehtoisille toteutusmalleille. Tulospohjaisia vaatimuksia soveltamalla voidaan sallia erilaisia toteutustapoja halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Keskeistä on silloin vaatimusten todentaminen sekä tarjousvertailussa että sopimuskauden aikana. Tarvitaan hyviä tulosmittareita ja käytäntöjä niiden arvioimiseksi.

Yksi tapa hallita riskejä on uusien ratkaisujen pilotointi ja kokeilu rajatussa mittakaavassa. Yhdistettynä käyttäjäkokemusten huolelliseen arviointiin niillä voidaan tehokkaasti vähentää innovaatioihin sisältyvää epävarmuutta. Pistemäisen hankinnan sijaan onkin usein tarkoituksenmukaista jäsentää pidempi kehityskaari, johon sisältyy palvelujen kehitystyötä, markkinavuoropuhelua, kokeiluja, hankintoja ja toimintakäytäntöjen kehittämistä. Tieto lisääntyy vaiheittain etenemällä, jolloin riskit ovat helpommin käsiteltävissä. Tähän tarkoitukseen voi hakea myös ulkopuolista kehitysrahoitusta riskejä jakamaan.

Kun markkinoilta ei vielä löydy toimivaa ratkaisua tilaajan tarpeisiin, voi hankinta kohdistua uuden ratkaisun kehitystyöhön soveltaen menettelynä esimerkiksi innovaatiokumppanuutta. Riskien minimoinnin sijaan on silloin hedelmällistä arvioida hyötyjen ja riskien välistä tasapainoa molempien osapuolien kannalta. Panostamalla uuden ratkaisun kehitykseen tilaaja voi saada käyttöönsä tuotteen tai palvelun, joka tuottaa sille merkittäviä hyötyjä.

Yritykselle puolestaan uuden tuotteen kehitys yhdessä asiakkaan kanssa tarjoaa sille arvokkaan liiketoimintamahdollisuuden. Kehitystyöstä on yritykselle erityisen suuri hyöty, jos se saa hyödyntää tuotetta kaupallisesti myös muussa liiketoiminnassa. Tästä johtuen immateriaalioikeuksien antaminen yrityksille on suositeltavaa, ellei tilaajalla ole erityisiä syitä pitää niitä itsellään. Yritys todennäköisesti hinnoittelee kehitysvaiheen toteutuksen kohtuullisesti, mikäli se näkee mahdollisuudet hyödyntää tuotetta myöhemmin muussakin liiketoiminnassaan. Näin syntyy hyötyjä ja riskejä jakava järjestely. Kauhallinen riskejä voi tuoda myös kauhallisen hyötyjä sekä tilaajalle että toimittajalle.

Innovatiivisten hankintojen riskienhallinta on kokonaisuutenaan laaja aihe, josta on vielä niukasti tutkimusta, tietoa tai valmiita toimintamalleja tarjolla. Pioneerityötä tarvitaan, jotta löydetään toimivat käytännöt ja saadaan ne laajamittaisesti käyttöön.

Tilannetta ei pidä kuitenkaan säikähtää: uusia mantereita pitää lähteä valloittamaan nähdäkseen niiden tuomat mahdollisuudet oppia ja kehittää uutta. Hallittuja riskejä pitää uskaltaa ottaa, jotta on mahdollista löytää parempia ratkaisuja aikamme viheliäisiin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen, terveysongelmiin, ikääntymisen kustannuksiin tai turvallisuusuhkiin. 

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.