EU uudistaa energiamerkinnät – tietoa julkisia hankintoja tekeville

Energiamerkinnän uudistus ja julkiset hankinnat

EU:n energiamerkintä on onnistunut edistämään entistä innovatiivisempia ja energiatehokkaampia tuotteita jo yli 25 vuoden ajan. Energiamerkinnän avulla kuluttaja saa selkeän kuvan tuotteen energiatehokkuudesta oston hetkellä. Energiamerkintä on myös julkiselle hankkijalle käyttökelpoinen työkalu ja mahdollinen ympäristövaatimus hankintoihin. Se on helppo tapa saada säästöjä energialaskussa, samalla kun kasvihuonekaasupäästöt vähentyvät.

Energiamerkintä on 90-luvulta alkaen onnistunut tehostamaan huomattavasti tuotteiden energiakulutusta. Esimerkiksi jääkappien energiankulutus on vähentynyt yli 60 %. Ekosuunnittelu yhdessä energiamerkinnän kanssa säästää vuosittain EU-tasolla n. 150 Mtoe (miljoonaa tonnia öljyekvivalenttia) energiaa, mikä on karkeasti sama kuin Italian vuosittainen primäärienergiankulutus. Tuotteiden ekosuunnittelu ja energiamerkintä ovatkin menestystarinoita energiatehokkuuden edistämisessä. EU:n saavutetusta energiatehokkuudesta vuoteen 2020 mennessä noin puolet on ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ansiota. Ekosuunnittelun vaikuttavuus on suuresti riippuvaista siitä, että sekä kuluttajat että julkiset hankkijat vaativat laitteilta energiatehokkuutta.

EU:n energiamerkintä on uudistumassa maaliskuussa 2021. Ensimmäiseksi uuden merkin saavat:

•    jääkaapit, pakastimet, jääkaappipakastimet ja viinikaapit,
•    astianpesukoneet
•    pyykinpesukoneet ja kuivaavat pyykinpesukoneet,
•    televisiot ja näytöt ja
•    kaupan kylmäsäilytyslaitteet myyntitoiminnolla.

Seuraavana vuorossa on lamput, joiden merkki vaihtuu uuteen 1.9.2021.

Energiamerkinnän uudistumiseen on monia syitä. Nykyinen energiamerkintä on osin epäselvä ja tuotteiden energiatehokkuus on kasvanut. Uudistuksessa siirrytään takaisin A–G-asteikolle, eli A+, A++ ja A+++ luokat poistuvat. Merkkiin lisätään myös QR-koodi, joka johtaa Euroopan komission tuotetietokanta EPREL:iin. Tuotetietokannasta löytyy lisätietoa tuotteesta. Uudistunut energiamerkintä otetaan käyttöön kaikilla tuoteryhmissä vuoteen 2025 mennessä. Energiamerkinnän uudistuessa ylimmät energialuokat halutaan jättää tyhjäksi, jotta valmistajilla on mahdollisuus innovatiivisesti kehittää entistä energiatehokkaampia laitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että energiamerkinnän uudistuessa, ei tuotteista välttämättä löydy A- tai B- energialuokan tuotteita.

Energiamerkintä ja julkiset hankinnat

Entä mitä tämä muutos tarkoittaa julkisille hankkijoille? Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, valtion keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, valtion keskushallinnon tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita. Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on listattu tuotteen ekosuunnitteluasetuksen liitteessä IV.

Myös muiden hankkijoiden, kuten kuntien, on hyvä huomioida Energiatehokkuusdirektiivi (2018/2002/EU) hankinnoissa valtion keskushallinnon näyttämän esimerkin mukaisesti, vaikka velvoitetta tähän ei olekaan.

Energiamerkintä tarjoaa julkiselle hankkijalle selkeän tavan edistää energiatehokkuutta erilaisia laitteita hankittaessa. Merkinnän uudistukset selkeyttävät ja helpottavat tilannetta edelleen. Hankintoja valmisteltaessa on kuitenkin syytä huomata uuden merkin voimaantuloaika, eli 1.3.2021, jonka jälkeen vanhat merkit eivät enää ole voimassa. Asialla on merkitystä eritoten, mikäli organisaation linjauksena on ollut hankkia vain tietyn luokan laitteita tai parempia. Energiatehokkuus ei ole huonontunut, vaikka aiempaa A+++ -luokkaa vastaa uudelleen skaalauksen vuoksi vastaisuudessa B- tai C -luokka.

Energiamerkinnän uudistumisesta löydät lisätietoa Energiaviraston nettisivuilta

Motiva ja Energiavirasto järjestävät myös erityisesti julkisille hankkijoille suunnatun webinaarin aiheesta 19.1.2021.

Lisätietoja ja ohjelma: Energiatehokkaat hankinnat -webinaari, Energiamerkinnän uudistus 19.1.2021

Kirjoittaja
Johanna Kirkinen

yli-insinööri, Energiavirasto, Energiatehokkuus  ja uusiutuva energia

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.