Tutustu kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet -verkkokoulutukseen

KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat yhdessä laatineet julkisille hankkijoille tarkoitetun veloituksettoman verkkokoulutuksen, jossa tutustutaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteisiin.

”Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus” -koulutus on tarkoitettu kaikille julkisia hankintoja tekeville henkilöille, jotka haluavat oppia sen, mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat. Verkkokoulutus koostuu kahdeksasta osasta, joita ovat: 

  1. Miksi kestäviä ja innovatiivisia hankintoja? Verkkokoulutussymboli

  1. Fiksu toteutus on yhteistyötä 

  1. Kestävät ja innovatiiviset hankinnat joukkuelajina  

  1. Tavoitteiden asettaminen ja vaikuttavuus  

  1. Reunaehdot ja vaihtoehtojen kartoitus  

  1. Keskeiset keinot  

  1. Mittaaminen arviointi ja seuranta  

  1. Tuki,palvelut ja lisätiedot  

  1. Käsitteet 

Koulutus käsittää sekä luettavaa että katseltavaa materiaalia sekä pienimuotoisia tehtäviä. Suoritusajaksi arvioidaan n. 60 minuuttia, mikäli kaikki osuudet käydään läpi keskittyneesti.

”Tämä oli hyvä intro sellaisellekin, joka asiasta jotakin jo tietää. Paljon oli hyviä vinkkejä ja esimerkkejä, joista sai ajatuksen ruokaa”, kertoo koulutusta pilottiryhmässä testannut Minna Säpyskä-Aalto, Suomen Itämeri-instituutista. 

Koulutus julkaistiin 12.6.2019 valtion digitaalisessa eOppiva-oppimisympäristössä mutta on avoin kaikille julkishallinnon piiriin kuuluville organisaatioille. 

Tästä pääset ”Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus" -koulutukseen

Lue myös uutinen: Keinoja kouluttautua vaikuttavaksi hankkijaksi  

 

tags