Suurin osa helsinkiläisistä kannattaa työllistämisvelvoitetta kaupungin hankinnoissa

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan helsinkiläiset kannattavat työllistämistä osana kaupungin julkisia hankintoja. Neljä viidestä helsinkiläisestä tukee sitä, että Helsingin kaupunki velvoittaa hankintoja toteuttavia yrityksiä palkkaamaan vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Yhtä suuri osa ajattelee, että tämä on Helsingin kaupungille ja sen kumppaniyrityksille hyvä tapa kantaa yhteiskuntavastuuta.

Työllistämisvelvoitetta kannatetaan (83 %) siksi, että hankintoja toteuttavat yritykset tarvitsevat tämänkaltaista aloitetta kaupungilta. Kaupunki voi vastaajien mielestä edellyttää vastuullisuutta.

Työllisyyttä tukevia hankintakriteerejä käyttämällä autetaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Julkisten hankintojen yhteydessä voidaan löytää työtä esimerkiksi nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille. Helsinki on soveltanut työllistämisehtoa onnistuneesti julkisissa hankinnoissaan jo usean vuoden ajan. Työllistyminen on kuitenkin ollut melko pienimuotoista.

Lue koko uutinen THL:n sivuilta.

 

Liftup
Kuvassa leipomotyöntekijä

Hankinnoilla työllistäminen -kehittäjäryhmä

Ryhmän seuraava tapaaminen järjestetään Tampereella 12.3.

lateral-image-right