Hankintapäivät ja LOGY etsivät vuoden 2019 ”Julkisten hankintojen kehittäjää”

Nosta häntääsi ja näytä esimerkkiä: hae hankintayhteisölle tunnustusta

Julkisten hankintojen kehittäjä -tunnustus jaan Hankintapäivillä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 28.3.2019. Palkinto myönnetään yhteisölle, joka on kehittänyt ansiokkaimmin julkisiin hankintoihin liittyviä toimintojaan edellisen tai edellisten vuosien aikana ja lisännyt siten toimintansa tuottavuutta.

Oman kuntansa tai yhteisönsä kilpailuun voi ilmoittaa vapaamuotoisella hakemuksella osoitteeseen yhdistys@logy.fi 18.2.2019 mennessä. Hakemukseen toivotaan kuvausta hankkeen lähtötilanteesta sekä siitä, mikä hankkeen johdosta on muuttunut ja mitkä ovat hankkeen saavuttamat hyödyt liittyen esimerkiksi prosesseihin, henkilöstön kehittämiseen, organisaatioon tai talouteen. Lisäksi hakemuksessa on hyvä kuvata hankkeen mahdollinen suurempi vaikuttavuus.

"LOGY:n ja Hankintapäivien tunnustus on erinomainen tilaisuus lisätä näkyvyyttä julkisten hankintojen eteen tehdylle työlle, joka harvoin saa ansaitsemaansa huomiota", esittää innovaatioiden, talouden ja politiikan erikoistutkija Matti Pihlajamaa VTT:stä.

Lue lisää hankintapäivät-sivuston tiedotteesta täältä.