Kommentointipyyntö: Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin

Maaliskuussa 2019 käynnistettiin sairaanhoitopiirien kehittäjäryhmä vastuullisten hankintojen kehittämiseksi. Ryhmää fasilitoi Motiva Oy osana KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa.

Yhdeksi sairaanhoitopiirien yhteiseksi tarpeeksi tunnistettiin työkalujen kehittäminen kestävien ja vastuullisien hankintojen toteuttamiseen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi aloitettiin yhteisen oppaan valmistelu vastuullisiin hankintoihin. Kehittämistyön pohjana on käytetty HUS-kuntayhtymän hankintaohjeen ympäristöliitettä. Alkuperäinen ohjeistus on laadittu vuonna 2012 ja päivitetty versio on julkaistu vuonna 2018.  

Työ toteutetaan yliopistollisten sairaaloiden ja KEINO-osaamiskeskuksen yhteisenä projektina. Työn koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa Motiva Oy. Opas on valmistuttuaan kaikkien sairaanhoitopiirien hyödynnettävissä ja tulee saataviksi myös KEINO-osaamiskeskuksen internetsivuille.

Oppaan rakenne ja sisältö

Opas koskee tuote- ja palveluhankintoja. Se sisältää yleisiä ohjeita ja esimerkkejä käytettävistä vastuullisuuskriteereistä eri tuoteryhmäkokonaisuuksille. Työn yhteydessä on tehty alkuperäisten ohjeiden päivitystä, kokonaan uusia kriteereitä sekä laajennettu kattamaan myös sosiaalinen vastuu.

Nyt kommentoitavana on luonnokset tuoteryhmäkohtaisista vaatimuksista. Opas sisältää myös ohjeistuksen vastuullisuuden huomioimisesta hankinnoissa.

Kommentointi

Motiva pyytää kommentteja oppaan tuoteryhmäkohtaisiin kriteeriehdotuksiin. Kommentoitavat tiedostot löytyvät alta tuoteryhmittäin. Motiva käsittelee kommentit kommenttikierroksen jälkeen. Ohjeita ja kriteereitä kehitetään saatujen kommenttien pohjalta. Tavoitteena on saada toimivat kriteerit, joita julkinen sektori pystyy hyödyntämään ja tarjoa puoli pystyy niihin vastaamaan. Tavoitteena on myös kehittää kysyntää ja markkinoita vastuulliseen suuntaan.

Kommentit tulee lähettää kirjallisesti 10.11.2019 mennessä lomakkeen kautta:
Kommentointipyyntö – Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin -lomake

Kommentoitavat tuoteryhmät on jaoteltu seuraavasti:

Esimerkkikuvaus tuoteryhmäkortista

A. Terveydenhoito ja hoitotarvikkeet
1. Henkilöhygieniatuotteet
2. Kuvantamisenlaitteet
3. Laboratoriokemikaalit ja -välineet
4. Laboratoriokylmälaitteet
5. Laboratorion analytiikkalaitteistot
6. Lääkintälaitteet
7. Lääkkeet
8. Metalliset hoitotarvikkeet ja elektrodit
9. Muoviset hoitotarvikkeet
10. Sairaalakalusteet
11. Suojaus- ja sidontatarvikkeet
12. Tekstiilituotteet
13. Välinehuoltolaitteet 

B. Toimistotarvikkeet ja -palvelut
1. Kopio- ja painopaperit
2. Matkapuhelimet, laskimet, sanelimet
3. Painatuspalvelut
4. Tietotekniikkalaitteet
5. Tulostimien värikasetit

C. Liikenne ja liikkuminen
1. Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot
2. Henkilökuljetukset
3. Huoltoasematuotteet ja polttoaineet
4. Tavaran kuljetuspalvelut
5. Työkoneet

D. Kiinteistöt ja kunnossapito, laitteet ja kalusteet
1. Huonekalut
2. Jätehuoltopalvelut
3. Pehmopaperit
4. Puhdistuspalvelut
5. Puhdistustuotteet
6. Suurkeittiölaitteet
7. Sähköiset lisälämmittimet
8. Valonlähteet ja valaisimet

E. Elintarvikkeet
1. Elintarvikkeet
2. Astiat ja taloustarvikkeet

Lisäksi alla myös malli HUS:n käytössä olevasta Vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksista (Code of Conduct), joka tulee liitteeksi oppaaseen ja on mainittu tuoteryhmäkorteissa.

Esimerkki_Code of Conduct_HUS

Esimerkki_Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet_HUS

Huom: Ehdotukset ovat luonnoksia eikä niitä tule käyttää tarjouspyynnöissä tai muussa dokumenteissa.