KEINO laajentaa muutosagenttitoimintaa

KEINO-muutosagentteja etsitään uusille alueille

Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävä KEINO-osaamiskeskus etsii Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan alueilta julkisten hankintojen asiantuntijoita toimimaan vastuullisuuden agentteina. KEINO muutosagentin tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä. 

- Ideana on, että muutosagentti oman työnsä ohella, nykyisessä työpaikassaan, saa koulutusta kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen ja toimii sen jälkeen tietyllä alueella paikallisena tukena muille asiassa tietoa tarvitseville julkisille hankkijoille ja päättäjille”, kertoo muutosagenttien yhteyshenkilönä toimiva lakimies Päivi Kynkäänniemi Kuntaliitosta.  

KEINO-muutosagentteina toimivat henkilöt vastaavat muun muassa hankintatiedon keräämisestä omalla seudullaan ottaen selvää, millaisissa tilanteissa maakunnassa olisi mahdollisuus soveltaa julkisissa hankinnoissa hankintamalleja, jotka tukevat kestävää kehitystä tai edistävät innovaatioita.  

Tällä hetkellä KEINO-osaamiskeskuksessa on mukana kolme muutosagenttia, jotka toimivat Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kyseiset agentit aloittivat tehtävissään vuoden 2019 alussa ja hankinta-asiantuntijoiden kokemukset agenttien työstä alueilla ovat olleet positiivisia.   

- Alueellista neuvontaa tarvitaan etenkin nyt, kun monissa kunnissa asetetaan tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ollaan ryhtymässä sanoista käytännön tekoihin. Alueellinen neuvoja on varsinaista resurssiviisautta! Vastaavaa osaamista ja/tai tietoa ei omasta organisaatiosta useinkaan löydy. Muutosagentilta saa tarvittavaa tietoa kestävistä hankinnoista ja konkreettisia toimenpide- ja menettelyehdotuksia kestävien hankintojen toteuttamiseksi, esittää Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala

Ensimmäisten KEINO-muutosagenttien omat kokemukset työstä ovat vastaavasti innostuneita.  

- Tukipyyntöjä on tullut paljon ja kiinnostusta vastuullisiin hankintoihin on. Tässä painiskellaan isojen haasteiden ja tärkeiden kysymysten. kanssa, mikä saa työn tuntumaan merkitsevältä ja sitä kautta myös hyvin palkitsevalta, summaa Varsinais-Suomen muutosagentti Riikka Leskinen.  

Pirkanmaalla toimiva muutosagentti Antti Savolainen pitää tehtävää ja koko osaamiskeskusta kansainvälisestikin merkittävänä ylpeydenaiheena:  

- KEINOn yhteentuoma hankintaosaaminen voisi suorastaan olla vientituote Euroopan alueella. 

 

Hakuilmoitus on nähtävillä KEINO-osaamiskeskuksen sivuilla  KEINO-muutosagenttihaku 2019.  Hakuaika päätyy 10.5.2019 ja uusien muutosagenttien työ alkaa elokuussa 2019. 

PÄIVITYS 10.5.: Hakuaikaa on pidennetty 31.5. asti. 

 

Lue myös

100 päivää KEINO-muutosagenttipioneerina