Katsaus KEINOn ensimmäiseen toimintavuoteen on julkaistu

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on julkaissut ensimmäisen toimintavuotensa toimintakertomuksen. KEINOn toiminta lanseerattiin työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudessa 1.3.2018 ja sen ensimmäinen toimikausi päättyi 28.2.2019.

Toimintakertomus avaa sitä, miten KEINOlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista on edistetty neljällä sen eri painopistealueella sekä listaa muutamia toiminnan avainlukuja. Lisäksi kertomuksesta löytyy rahoittajan eli TEMin näkemys ensimmäisestä toimintavuodesta sekä kommentteja kohderyhmän edustajilta.

- Iso osa toiminnastamme on keskittynyt tiedon keräämiseen kentän tarpeista, siitä miten voimme konsortion osaamisen avulla vastata näihin tarpeisiin sekä siihen, miten priorisoimme toimintaamme. KEINOn käynnistämä hankintojen muutosagenttitoiminta sekä hankkijoiden kehittäjäryhmät ovat olleet kysyttyjä keinoja vastata julkisten hankkijoiden kiinnostukseen toiminnastamme,  kuvailee KEINOn toiminnan koordinoinnista vastaavan Motivan kestävien hankintojen ja kiertotalouden johtaja Isa-Maria Bergman.

KEINOn toimintakertomus 2018-2019 on alta tai sivulta KEINO-osaamiskeskuksen toimintakertomukset