Hankintatreffit tukevat hankintayksiköitä ja yrityksiä

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke keskittyy neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.

Teemoihin liittyen hankkeessa työstetään asiantuntijatyöpajoissa ja -verkostojen kanssa sosiaalisia ja ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä maaseudun pk-yritysten toimintaympäristö huomioiden.

Vuonna 2019 hankkeessa järjestetään Hankintatreffit-tilaisuuksia ympäri maata. Maaseudun hankkijoille ja pk-yrityksille suunnatuilla Hankintatreffeillä paneudutaan MAHVA-hankkeen teemoihin ja esitellään erilaisia hankintakäytänteitä ja kriteereiden käyttöä. Lisäksi tapahtumissa verkostoidutaan ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä. Vuoden ensimmäiset Hankintatreffit järjestetään Huittisissa 30.1. Tilaisuudessa keskitytään ruokakuljetusten hankintaa sekä viher- ja ympäristöurakointihankintoihin.

Seuraavat, tähän mennessä vahvistuneet, Hankintatreffit ovat:

Äänekoskella 5.2. (ruoka- ja kuljetuspalveluhankinnat)

Tampereella 19.2. (ruoka- ja energiahankinnat)

Kesään 2020 asti kestävästä MAHVA-hankkeesta ja Hankintatreffeistä löydät lisätietoa osoitteesta www.maaseudunhankinnat.fi.

MAHVA-hankeen toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja EkoCentria.