Esimerkkivideoita hankintojen keinokkaasta tekemisestä ja johtamisesta

KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntija Annukka Berg matkasi Hämeenlinnaan ja Lappeenrantaan selvittämään kaupunkien tekemiä kestäviä ja innovatiivisia hankintoja. Lähetimme kameramiehen matkaan ja taltioimme haastattelut videolle. Katso pätkät seuraavista keinokkaista hankintojen johtamisen ja suoritamisen esimerkeistä:

KESTÄVYYS JA INNOVATIIVISUUS KAUPUNGIN HANKINTOJEN STRATEGIASSA

Keinokas hankintastrategia: Hämeenlinna ja hankintojen vaikuttavuus

Hämeenlinna on tullut tunnetuksi erityisesti vaikuttavuuden hankkimisesta ja innovatiivisista hankintamenettelyistä sosiaalisen kestävyyden saralla. Vuosikymmenen aikana se on vahvistanut hankintojen valmistelun resursseja, kehittänyt mittareita sekä luonut työnjakoa, jossa luottamushenkilöt linjaavat hankintojen teon periaatteet, mutta viranhaltijat tekevät hankintapäätökset.“Esimerkiksi ikäihmisten palveluissa tärkeä merkitys on ollut tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotolla sekä pysyvän vuoropuhelun synnyttämisellä tilaajan ja tuottajina toimivien yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien välillä”, kertovat Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio ja tulosaluejohtaja Leena Harjula.

Keinokas hankintastrategia: Lappeenranta ja innovatiivisuus hankinnoissa

Lappeenrannan kaupunki on tullut tunnetuksi muun muassa ennakkoluulottomana uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottajana. Kaupungin hankintoja onkin kehitetty miljoonien erillisrahoituksella ja uusilla rekrytoinneilla. “Tärkeää on ollut käydä keskusteluja alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja valmistella tulevia hankintoja hyvissä ajoin. Hankinnoissa piilee valtava taloudellinen mahdollisuus. Myös erehdyksistä opitaan”, kertovat kaupungin strategiajohtaja Markus Lankinen ja hankintajohtaja Aki Fihlman.

KESTÄVYYS JA INNOVATIIVISUUS KAUPUNGIN HANKINNOISSA

Keinokas hankinta: Palveluasumisen hankinta Hämeenlinnassa - Ilonpisara ry

Hämeenlinna on ottanut ikäihmisten palveluasumisessa asiakastyytyväisyyden keskeiseksi arviointikriteeriksi. Minikilpailutuksissa parhaita pisteitä saaneet tahot nousevat kaupungin listan kärkeen ja pääsevät helpommin vastaanottamaan uusia asiakkaita. “Erityislaatuista Hämeenlinnan mallille on ollut tiivis ja pitkäaikainen yhteistyö kaupungin ja palveluntarjoajien välillä”, sanoo palveluntarjoajan, Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n toiminnanjohtaja Raija-Leena Löövi. Yhteistyötä ja mittaamista yhdistelemällä palveluasumisen piirissä asuu Hämeenlinnassa tyytyväisempää väkeä kuin Suomessa keskimäärin.

Keinokas hankinta: Virtuaalivoimalaitospalvelun hankinta Lappeenrannassa

Lappeenranta on ottamassa käyttöön virtuaalivoimalaitos-palvelua maailman ensimmäisten kaupunkien joukossa. “Virtuaalivoimalan avulla kiinteistöt kytketään sähkön reservimarkkinoille, ja tätä kautta saadaan rahallista tuottoa”, kuvailee voimalan toimittajan Vibeco Oy:n toimitusjohtaja Veikka Pirhonen. Takaisinmaksuajan arvioidaan olevan vain muutamaia vuosia. “Hankinnan kilpailutuskriteereissä painotimme juuri vuosituottoja ja takaisinmaksuaikaa, mutta myös hankinnan kautta avautuvia jatkomahdollisuuksia”, toteaa Lappeenrannan kaupungin kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen. Oleellista oli myös varmistaa, että toimittajalla on kyky ohjata kiinteistöjä kokonaisuutena, ja että kiinteistöille tai niiden käyttäjille ei aiheudu haittaa.