Cleantech avuksi kaupungistumisen haasteisiin

Nopea kaupungistuminen luo uusia haasteita ja tarpeita yhdyskuntarakenteen suunnittelulle sekä toimivuudelle. Kaupungistumisen lisäksi julkiselle sektorille lisähaasteita tuovat ilmastonmuutos, kuntatalous ja väestön ikääntyminen

Näihin uusiin haasteisiin etsitään ratkaisuja puhtaan teknologian eli cleantechin avulla. Cleantech tarkoittaa tuotteita, palveluita ja järjestelmiä, joissa teknologian avulla vähennetään päästöjä ja edistetään energia- ja materiaalitehokkuutta. Kaupunkirakenteelle cleantech mahdollistaa kestävät rakennukset, älykkään liikenteen ja uusiutuvan energiaan pohjautuvat joustavat energiajärjestelmät.

 

Lue koko artikkeli Kuntatekniikka-lehdestä.