Vastuullisuus etenee KL-Kuntahankinnoissa

Kuntahankintojen yhteishankinnoissa vastuullisuuden osa-alueita on otettu huomioon useimmiten hankinnan kohteesta ja asiakasorganisaatioiden toiveista riippuen. Kuntahankinnat on pyrkinyt kasvattamaan kestävyyden ja vastuullisuuden merkitystä kilpailutusprosesseissa, ja onkin onnistunut nostamaan vastuullisuustekijät huomioivien kilpailutusten määrää.

”Kuntahankinnat ei voi tehdä päätöksiä asiakaskuntansa puolesta hinnalla millä hyvänsä, mutta pyrimme tarjoamaan yhä useammin myös esim. vähäpäästöisen ja muiltakin osin entistä vastuullisemman vaihtoehdon niitä haluaville”, kertoo Kuntahankinnoissa huhtikuussa 2018 aloittanut vastuullisiin, erityisesti ympäristönäkökohtiin perehtynyt cleantech-asiantuntija Pasi Tainio.

Valinta on asiakkaan

Niissäkin tilanteissa, joissa esimerkiksi ympäristönäkökulmien huomioiminen on helppoa, kestävyyskriteerit ovat turhia, mikäli asiakkaat eivät hyödynnä sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. ”Esimerkiksi sähköenergian sopimuksessa olisi tarjolla vihreää sähköä pienellä lisähinnalla, mutta asiakkaamme eivät ole tähän mennessä sitä vielä hyödyntäneet”, Tainio kertoo.

Kuntahankintojen kanssa pian yhdistyvä valtion yhteishankintayhtiö Hansel puolestaan hankkii vihreät sertifikaatit kaikelle asiakkaiden puitejärjestelyn kautta hankkimalle sähkölle. ”Vihreiden sertifikaattien hinta on noin 2,0 €/MWh, kun taas meidän asiakkaille vihreän sähkön lisähinnaksi on saatu vain 0,5 €/MWh. Eli sähkön hankinnassa valtio vaikuttaa selvästi kuntia vihreämmältä”, Tainio pohtii.

Askel askeleelta vastuullisempaa

Kuntahankinnoissa tehdään puolen vuoden välein tarkastelu puitesopimusten vastuullisuusnäkökulmista. Tuorein tarkastelu tehtiin lokakuussa 2018 ja siinä on nähtävissä positiivista kehitystä aiempaan. Vastuullisuusnäkökulmat huomioivien sopimusten määrä on noussut suhteessa kaikkiin voimassa oleviin sopimuksiin.

Alla ympäristö-, talous- ja sosiaalisen vastuullisuuden* osuus KL-Kuntahankintojen kilpailuttamissa sopimuksissa lokakuussa 2018 sekä maaliskuussa 2018.  

 

 Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun graafit       Ympäristövastuun graafit

 

*Vastuullisuudella tarkoitetaan ympäristön, taloudellisen vastuun tai sosiaalisen vastuun tekijöiden huomioimista puitesopimusehdoissa, tarjousten vertailutekijänä hankinnan kohdetta koskevissa vaatimuksissa ja/tai toimittajaa koskevissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Ympäristövastuu on suosituin

Vastuullisuuden perustasoa määritellään jo lainsäädännössä. Ympäristö on kolmesta perinteisestä vastuullisuusulottuvuudesta suosituin. Ympäristönäkökohtia voidaan Kuntahankintojen mukaan huomioida tarjoajille asetettavissa soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteelle asetettavissa vaatimuksissa, vertailuperusteissa ja puitesopimuksen ehdoissa. Yleisemminkin sopimuksissa käytössä oleva tapa ympäristövastuun ja -kestävyyden osalta on vaatia ISO 14001 mukaista ympäristöjärjestelmää toimittajalta tai antaa lisäpisteitä tuotteen tai palvelun ympäristömerkinnästä, kuten Joutsenmerkistä.

Esimerkkinä polttoaineet ja monitoimilaitteet

Viime keväänä solmitussa polttoaineiden jakeluasemia koskevassa puitesopimuksessa on mahdollistettu uusien ympäristöystävällisempien polttonesteiden hankkiminen perinteisten polttonesteiden ohella.

”Puitesopimuksen kautta on saatavilla biopolttoaineita ja uusiutuvista energialähteistä valmistettuja polttonesteitä sopimustoimittajien valikoiman mukaan. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa korkeaseosetanoli-polttoaineet (E 85), biodieselit (FAME), etanolidieselit ja uusiutuvat dieselit (HVO)”, kertoo hankinta-asiantuntija Antti Tuukkanen Kuntahankinnoista.

”Monitoimilaitteissa ympäristövastuullisuus on huomioitu antamalla pisteitä ympäristösertifikaateista tai ympäristöjohtamisjärjestelmistä. Lisäpiste on annettu myös, mikäli laite oppii säännölliset käyttöajat ja osaa mennä automaattisesti lepotilaan normaalin käyttöajan ulkopuolella”, toteaa hankintapäällikkö Tomi Holma.