Suomen metsäkeskus kasvattaa avoimen metsätiedon arvoa digitalisoimalla

Metsätietoa hyödyntävät yli puoli miljoona metsänomistajaa sekä lukuisat julkiset ja yksityiset metsäalan toimijat ja yhdistykset. Tuottamalla ajantasaista ja laadukasta metsävaratietoa voidaan tehostaa kestävää metsänhoitoa ja puumarkkinoiden toimintaa. Kattavampi ja alustalta jaettava ajankohtainen data voi lisäksi vähentää metsätuhoja sekä mahdollistaa uusien metsätietoa hyödyntävien palvelujen syntymisen.

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt "tarkastustoiminnan ja metsien terveydentilan havainnoinnin digitalisointi" -hankinnat tietopyynnöillä. Tietopyyntöjen tavoitteena on saada kattavasti digitaalista tiedonkeruuta ja sen analysointia koskevaa taustatietoa, jotta kevääksi 2019 suunniteltu tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

Tulevien hankintojen tavoitteena on kehittää uusia tehokkaita ratkaisuja kattavan ja vaikuttavan tarkastus-, seuranta- ja laatutiedon tuottamiseksi. Jo nyt tiedetään digitaalisesti kerätyn tiedon olevan tietosisällöltään ja hyödynnettävyydeltään parempaa kuin nykyisten tiedonkeruumenetelmien tuottama tieto. Tiedonkeruun lisäksi pyritään automatisoimaan myös kerätyn datan käsittely ja tulosten analysointi.

Hankinnan toteutusmalliksi on valittu innovaatiokumppanuus-hankintamenettely. "Tavoitteena on saada aikaan kumppanuusverkosto, jolta voidaan tulevaisuudessa hankkia suuri osa metsällisten lakien tarkastusten edellyttämästä tiedosta", kertoo palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta. "Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että digitaaliseen tiedonkeruuseen erikoistuneet yrittäjät toteuttavat suuren osan tarkastus- ja seurantatiedon keruusta, mikä vähentää huomattavasti aikaa vieviä maastokäyntejä. Tavoitteena on, että resursseja vapautuu enemmän aineistojen analysointiin, asiakaspalveluun ja kehitystyöhön."

 

Lue Business Finlandin julkaisema uutinen täältä.

Haluatko kuulla lisää hankkeesta? Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta kertoo hankkeesta 11. joulukuuta järjestettävässä alustat-teemaisessa tilaaja-toimittaja-vuoropuhelutilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelman ja ilmoittautumisen löydät täältä.

tags