KEINO-muutosagenttihaku uusitaan tarkennetuin hakuehdoin

KEINO-osaamiskeskuksen ensimmäinen muutosagenttien haku kolmelle pilottialueelle uusitaan marraskuussa 2018.

KEINO käynnisti lokakuussa 2018 haun koskien alueellisia kestävien ja innovatiivisten hakintojen muutosgentteja Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueille. Hakuajan päätyttyä on käynyt ilmi, että hakuehtoja on tarkennettava mm. muutosagenttien aiottujen tuntimäärien ja muun rahoituksen osalta. Meneillään oleva hankerahoitushaku, jonka hakuaika päättyi Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan osalta 29.10. sekä Pirkanmaan osalta 2.11,. keskeytetään ja uusi haku aloitetaan välittömästi.

Uusittu haku koskee täsmälleen samoja pilottialueita, jotka ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Tarkennetut hakuehdot löytyvät hakuilmoitussivulta. Hakuehtoihin on lisätty aiottujen tuntimäärien pisteytys sekä edellytys siitä, että jos hakija saa muuhun toimintaansa rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä, tulee tästä esittää hakemuksen yhteydessä tarkempi selvitys.

Hakemuksensa jo lähettäneet tahot saavat halutessaan pitää aikaisemman hakemuksensa voimassa, mutta myös uuden hakemuksen tekeminen on mahdollista.

Hakuaika päättyy 27.11.2018 ja pilottiagenttien työ alkaa tammikuussa 2019.