KEINO kartoittaa hankintojen strategisen johtamisen tilaa Suomessa

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on käynnistänyt kartoituksen siitä, miten hankintoja johdetaan tällä hetkellä Suomen eri julkisissa organisaatioissa. Hankintojen strategisen johtamisen tilaa ei ole aiemmin näin laajasti Suomessa kartoitettu.

Kartoitus toteutetaan sähköpostitse lähetettynä kyselynä, jonka kohderyhmä on julkisten organisaatioiden johto, kuten kunnan- ja kaupunginjohtajat, pormestarit, valtion virastojen johtajat sekä seurakuntien ja oppilaitosten johto. tarkoituksena on selvittää mm. onko organisaatioilla julkisia hankintoja koskeva strategia/linjaukset tai vastaavat, seurataanko ja/tai mitataanko niiden toteutumista, huomioidaanko hankintalinjauksissa ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu sekä innovaatiot ja vastaavasti onko näille asetettu mitattavuusmäärityksiä.

Tulokset julkaistaan syyskuussa KEINOn www.hankintakeino.fi -sivuilla ja niitä on tarkoitus hyödyntää osaamiskeskuksen hankintojen strategisen johtamisen palvelujen muotoilussa. Muutaman vuoden päästä KEINO kartoittaa tilannetta jälleen seurantakyselyllä, jonka tuloksia verrataan tämänhetkiseen lähtötilanteeseen.

 

Kuvassa yksi kyselyn kysymyksistä. Muutaman päivän auki olleeseen kyselyyn tuli vastauksia jo kymmenkunta. Vastausaika päättyy 17.8.2018.

Onko hankintalinjausten tai vastaavien toteuttamisesta laadittu kehittämissuunnitelma tai tiekartta? -graafi

tags