KEINO etsii vähäpäästöisistä urakointi- ja työkonehankinnoista kiinnostuneita hankintayksiköitä

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO etsii vähäpäästöisistä urakointi- ja työkonehankinnoista kiinnostuneita hankintayksiköitä kokeilemaan hankintoihin kohdistettua uutta, vastuullista sopimusmallia. Sopimuksessa asetetaan valitulle hankinnan kohteelle kunnianhimoiset, kestävää kehitystä ja innovaatioita tukevat tavoitteet. 

Kyseinen sopimusmalli on vielä uusi Green Deal -sopimukseksi kutsuttu sitoumus. Se on vapaaehtoisesti solmittava, hankintoihin kohdistettava sopimus, joka solmitaan valtion osapuolen ja hankintayksikön kanssa. Suomessa mallia pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Green Deal -sopimusta on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa. Lue lisää Green Deal -sopimuksesta täältä.

KEINO järjestää 4.9.2018 urakointi- ja työkonehankinnoista kiinnostuneille julkisille hankintayksiköille maksuttoman infotilaisuuden, joka on lähtölaukaus KEINOn tarjoamalle hankintayhteistyömahdollisuudelle valtion ja muiden hankkijoiden kanssa vähäpäästöisten tavoitteiden osalta. 

Tapahtuman tiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät alta: 

Missä ja milloin

Tiistaina 4.9.2018 klo 12.00-15.00, Motiva Pohjoinen Rautatiekatu 25, Helsinki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä Skype for Business -ohjelmalla.

Mitä

Määritellään tarve ja yhteinen ymmärrys vähäpäästöisten työkoneiden ja urakoiden Green Dealille, käydään läpi prosessi ja aikataulu.

Kenelle

Julkisen sektorin hankintayksiköille, jotka haluavat olla toimialan eturintamassa tuomassa puhtaampia ratkaisuja työkoneisiin ja urakointiin. Tilaisuuteen tuleminen ei edellytä sitoutumista Green Dealiin. Voit välittää kutsun eteenpäin kollegallesi.

Miksi

Mahdollisuus saattaa koneurakoinnin ja hankittavien työkoneiden päästöt matalammalle tasolle yhteistyössä valtion ja muiden hankkijoiden kanssa. Asiantuntijatukea KEINO-osaamiskeskukselta.

Miten mukaan 

Ilmoittaudu mukaan tästä viimeistään tiistaina 28.8.2018! 

Lisätietoja