CircPro edistää kiertotaloutta tukevien julkisten hankintojen toteuttamista Kymenlaaksossa

Kouvola Innovation (Kinno) hallinnoi vuosina 2018-2023 monikansallista Interreg Europe -ohjelman rahoittamaa CircPro (Smart Circular Procurement) hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kiertotaloushankintojen toteuttamista hankkeessa mukana olevien alueiden osalta siten, että julkisissa hankinnoissa sovellettaisiin systemaattisesti kiertotalouskriteereitä.  

Hanke käynnistyi syyskuun 11.–13. päivä Kinnon järjestämällä aloituspalaverilla Kouvolassa, jonne hankekumppanit Bulgariasta, Espanjasta, Italiasta, Kreikasta, Kroatiasta, Liettuasta, Norjasta, Portugalista ja Virosta saapuivat.  Hankkeen eteenpäin viemiseksi jokainen hankekumppani aloitti kartoitustyön, jossa selvitetään kunkin alueen kiertotaloushankintoja tukevat puitteet – esimerkiksi erilaiset strategiat, poliittiset ohjelmat, hankintaohjeistukset. Lisäksi jokainen kumppani kokoaa alueeltaan joukon julkisia hankintoja, joissa voidaan tunnistaa kiertotalouselementtejä.

Kartoitustyön ohella kukin hankekumppani kokoaa alueellisen sidosryhmän, jonka kanssa järjestettiin ensimmäiset sidosryhmätapaamiset marraskuussa. Alueelliset sidosryhmät koostuvat eri tahoista (mm. tilaajat, tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset (tuottajat), poliittiset päättäjät, koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset). Myös KEINO oli mukana ensimmäisessä Kouvolassa pidetyssä sidosryhmätilaisuudessa tuomassa viestiä palveluistaan ja toiminnastaan.

Lue lisää Circprosta: https://www.kinno.fi/seudun-kehittaminen/kinno/projektit/circpro-smart-circular-procurement