KENELLE TÄMÄ OPAS ON TARKOITETTU?


Tämä hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointia ja mittaamista käsittelevä opas on tarkoitettu julkisten organisaatioiden ylimmälle johdolle, talous- ja strategiajohdolle ja laajalle kohdeyleisölle strategisten tavoitteiden laatijoista hankinnan