Hankinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen tai ratkaisuihin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi - eli ns. vähähiilisiin ratkaisuihin. Vähähiilisyys on myös huomioitu hankinnan tavoitteissa.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma on julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja