Hankinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen tai ratkaisuihin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi - eli ns. vähähiilisiin ratkaisuihin. Vähähiilisyys on myös huomioitu hankinnan tavoitteissa.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma oli julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteena olo tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja