Hankinnassa on edellytetty toimittajalta tasa-arvokysymysten ja saavutettavuuden huomioimista esim. sukupuolten, etnisten ryhmien tai liikuntarajoitteisten osalta.

Sosiaalinen kestävyys voi näkyä hankinnoissa eri tavoin. Kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä ja työelämän perusoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Rakennusurakoissa taas voi korostua rakennuksen esteettömyyteen ja erilaisten