Julkisen sektorin rooli kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana on merkittävä. Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain noin 47 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen. KEINO on

ulkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen -osuudesta löydät monipuolisesti tietoa hankintojen strategisesta johtamisesta, hankintojen analysoinnista, yleisesti käytetyistä strategisista linjauksista, strategian toiminnallistamisesta sekä niin merkittävimpien hankintojen kuin koko strategian arvioinnista ja mittaamisesta.