Hankintayksikkö seuraa, että sopimuksen mukaiset velvoitteet täytetään ja sovittu laatutaso saavutetaan.

KENELLE TÄMÄ OPAS ON TARKOITETTU?


Tämä hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointia ja mittaamista käsittelevä opas on tarkoitettu julkisten organisaatioiden ylimmälle johdolle, talous- ja strategiajohdolle ja laajalle kohdeyleisölle strategisten tavoitteiden laatijoista hankinnan