Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

KEINO-osaamiskeskus X Futucast: Digivihreän siirtymän eri ulottuvuudet KEINO-osaamiskeskuksen neljäosaisessa Futucast podcast -sarjassa käsitellään vihreää siirtymää, sen taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia sekä sitä, miksi julkisia hankintoja kannattaa hyödyntää siirtymän toteutuksessa

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa monipuolista tukea, sparrausta ja neuvontaa niin innovatiivisten hankintojen strategiseen johtamiseen kuin käytännön toteuttamiseen. Hankinnan innovaatiopotentiaalin arviointi Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on

HANKINTATUTKA - Hankintojen kypsyysasteen (maturiteetti) paikannuksen ja kehittämisen apuväline Maturiteettianalyysissä organisaation hankintatoimen suorituskykyä arvioidaan yleensä alan hyviin käytäntöihin perustuvien kysymysten avulla. Kysymysten avulla selvitetään, miten organisaatio kehittyy

Markkinakartoituksella tarkoitetaan yleisesti kaikkea sitä markkinoilla olevan tiedon selvittämistä, jota hankintayksikön on mahdollista saada ja hyödyntää hankintaa suunnitellessa ja valmistellessa. KEINO-osaamiskeskuksen Hankinnan markkinakartoitus -opas sisältää tietoa markkinakartoituksen toteuttamisesta ja eri vaiheista-

KEINO-osaamiskeskus toteutti syyskuussa 2018 kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaamisen tilaa Suomessa. Alla poimintoja kyselyn raportista, joka löytyy liitteenä sivun lopusta. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaaminen -kyselyn

KEINO-osaamiskeskus toteutti syyskuussa 2018 kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kestävien ja innovatiivisten hankintojen hankintaosaamisen tilaa Suomessa. Voit lukea vuoden 2018 tuloksista täältä. Syyskuussa 2020 toteutettiin seurantakysely. Voit lukea vuoden 2020 tuloksista täältä.

KEINO kartoitti kyselyn avulla kesä-elokuussa 2018 kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisen johtamisen nykytilaa eri organisaatioissa. Voit lukea vuoden 2018 johtamisen kyselyn tuloksista täältä. Seurantakysely toteutettiin vuonna 2021. Voit lukea vuoden 2021 johtamisen kyselyn

KEINO toteutti tammikuussa 2021 seurantakyselyn vuonna 2018 tehdylle kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen strategisen johtamisen nykytilaa käsittelevälle kyselylle. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä ja siihen saatiin yhteensä 178 vastausta. Suurin osa vastaajista (88 kpl) edusti

Haluatko kysyä apua tai antaa palautetta? Lähetä meille sähköpostia, niin olemme sinuun yhteydessä muutaman päivän kuluessa. Linkki sähköpostiin Haluatko olla yhteydessä asiantuntijoihimme? Tästä linkistä näet KEINO-osaajamme Tästä linkistä näet KEINO-muutosagenttimme Oletko median edustaja? Linkki

Teema-akatemiat ovat hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventäviä kehitysohjelmia. Ne keskittyvät tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen. Hankkijoiden, hankintajohdon ja hankintaorganisaatioiden tieto-taitoja syventävät teema-akatemiat on suunnattu hankintojen johtamisen kehittämistä jo