Hankinnassa on kartoitettu toimittajamarkkinoita osana suunnitteluprosessia ja hyödynnetty esim. vuoropuhelua toimittajien kanssa.

Markkinakartoituksella tarkoitetaan yleisesti kaikkea sitä markkinoilla olevan tiedon selvittämistä, jota hankintayksikön on mahdollista saada ja hyödyntää hankintaa suunnitellessa ja valmistellessa. KEINO-osaamiskeskuksen Hankinnan markkinakartoitus -opas sisältää tietoa markkinakartoituksen toteuttamisesta ja eri vaiheista-

Hankinnan markkinakartoitusopas kasvattaa ymmärrystä markkinavuoropuheluiden suunnittelusta ja antaa varmuutta niiden toteuttamiseen: miten saada markkinoiden ymmärrys tuotua tehokkaasti osaksi omaa hankintaa? Oppaassa kuvataan hankintojen valmisteluun kuuluvaa toimittajamarkkinoiden kartoittamista ja tarjonnan analysointia