Hankitun palvelun tai tuotteen loppukäyttäjiä on kuultu osana hankinnan suunnittelua tai heidän näkökulmansa on otettu muulla tapaa suunnittelussa huomioon.