Kestävillä liikenteen ja logistiikan hankinnoilla pyritään muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Päästövähennyksiä haetaan monesti uusista ratkaisuista, joten toimialalla on suuri innovaatiopotentiaali. Suomi tavoittelee liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Suo­men