Hankinnassa on kiinnitetty huomiota luonnonvarojen kestävään käyttöön ja valittavien materiaalien kierrätettävyyteen ja tehokkuuteen sekä jätteen synnyn ehkäisyyn.