Sosiaalisesti kestävien hankintojen (“Soske”) akatemian tavoitteena on ohjata osallistujaorganisaatiota tunnistamaan kullekin organisaatiolle sopiva tapa edistää hankinnoilla sosiaalisen vastuun/kestävyyden tavoitteita, kuten hankinnoilla työllistämistä tai ihmisoikeuksien ja työelämän