Jakamistaloudella pyritään resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja siirtymiseen omistajuudesta käyttöoikeuksiin ja yhteiskäyttöön. 

Suomen keskeiset ympäristöhaasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myös luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen, vesistöjen rehevöitymiseen sekä luonnonvarojen ylikulutukseen (katso esim. Berg et al. 2019, Lyytimäki et al. 2019). Hankintojen ekologinenvastuu tarkoittaakin huomion