Hankintaprosessi on innovaatiomyönteinen (mahdollistaa innovaatiot tai kannustaa niihin) jossain hankinnan vaiheessa tai sisältää toimialalle uuden toimintatavan tai hankintamenettelyn.