Hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi paranneltu tuote, palvelu tai urakka, joka lisää julkisen palvelun tuottavuutta, laatua tai kestävyyttä.

Innovatiivinen hankinta on laaja käsite, jolla viitataan uudenlaiseen ajatteluun julkisten hankintojen toteuttamisessa. Se kenen näkökulmasta toiminta on uudenlaista ja innovatiivista, on myös määriteltävissä eri tavoin. Hallitusohjelmassa asetettu tavoite nostaa innovatiivisten hankintojen osuutta