Hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi paranneltu tuote, palvelu tai urakka, joka lisää julkisen palvelun tuottavuutta, laatua tai kestävyyttä.

Mies ja nainen seisovat valkotaulun luona ja suunnittelevat

Innovatiivisten hankintojen tavoitteena on löytää uusia parempia tuotteita ja palveluita tilaajan tarpeisiin. Ne voivat ratkaista palveluprosessien pullonkauloja, parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä pienentää toiminnan ympäristöjalanjälkeä. Innovatiivisiin hankintoihin sisältyy