Hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi paranneltu tuote, palvelu tai urakka, joka lisää julkisen palvelun tuottavuutta, laatua tai kestävyyttä.

Tekemällä innovatiivisia hankintoja hankintayksiköt vauhdittavat teknologista kehitystä ja auttavat aikamme isojen haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemista.