Tarjouskilpailussa selvitetään, että tarjoaja on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteistaan, kuten verojen ja eläkevakuutusten maksamisesta ja lakisääteisiin rekistereihin rekisteröitymisestä.

Kestävä julkinen taloudenpito vaatii laajojen näkökulmien huomioimista: hankintojen tarveharkintaa, elinkaarikustannusten huomioimista, kokonaistaloudellisuutta koko organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä hankintojen vaikuttavuusperustaisuutta eli kykyä vastata olemassa olevaan tarpeeseen