Tarjouskilpailussa selvitetään, että tarjoaja on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteistaan, kuten verojen ja eläkevakuutusten maksamisesta ja lakisääteisiin rekistereihin rekisteröitymisestä.

Harmaa talous tarkoittaa erilaisten lakisääteisten velvoitteiden, kuten työeläkevakuutusmaksujen, laiminlyöntiä. Harmaa talous aiheuttaa kilpailun vääristymistä, joka voi johtaa työntekijöiden oikeuksien rikkomiseen. Harmaata taloutta voidaan estää sopimuksenaikaisella valvonnalla ja tarkistamalla