EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 päivitys direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Uudistetun direktiivin myötä jäsenvaltioille tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa. (ns. CVD) Valmistautumalla

Digitaaliset palvelut, tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen ovat ajankohtaisia aiheita myös opetustoimessa. Alustauudistus ja datan tehokas käyttö hyödyttävät koulumaailmaa ja vauhdittavat suomalaisten innovaatioiden syntyä ja vientiä. Alustat ja API:t opetustoimi -kehittäjäryhmän toiminta