Yksi keino vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja on hakea hankinnan valmistelun ja suunnittelun tueksi rahoitusta. Rahoitusta voidaan hakea rahoituspalvelusta ja rahoittajasta riippuen myös innovatiivisen hankinnan kehitys- ja pilotointityön sekä investoinnin kustannuksiin