Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat toimia itse energiantuottajina tai hankkia lämpö- ja sähköenergiaa organisaationsa ulkopuolelta. Hankintayksiköt voivat vähentää energiantuotannon hiilipäästöjä suosimalla hankinnoissaan uusiutuvan energian käyttöä. Uusiutuvat energianlähteet ovat päästöiltään