Hankinnassa on pyritty edistämään mm. eläinten hyvää kohtelua, lajinmukaiseen elinympäristön tarjoamista ja tuskatonta kuolemaa.

Suomen keskeiset ympäristöhaasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myös luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen, vesistöjen rehevöitymiseen sekä luonnonvarojen ylikulutukseen (katso esim. Berg et al. 2019, Lyytimäki et al. 2019). Hankintojen ekologinenvastuu tarkoittaakin huomion