Kiertotaloushankinnoissa huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö eli se, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Koska julkinen sektori on merkittävä kuluttaja, kulutuksen aiheuttamia ongelmia

Julkisen hankinnan tavoitteena voi olla puhtaan, turvallisen ja monimuotoisen ympäristön edistäminen. Silloin kiinnitetään huomiota ympäristön haitattomuuteen, kemikaalittomuuteen ja puhtaaseen sisäilman laatuun. Hankinnan tavoitteet ja kriteerit on laadittu niin, että ne toteuttavat terveellisen ja

Eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, jota voidaan edistää muun muassa eläinten hyvällä kohtelulla, lajinmukaisen elinympäristön tarjoamisella sekä terveydentilan seuraamisella. Eläinten hyvinvointi on ekologisen kestävyyden näkökulma, joka voidaan ottaa huomioon