Hankinnassa edistetään eettisten kansainvälisten toimitus- ja valmistusketjujen sekä reilun kaupan periaatteita esimerkiksi eettisen toimintaohjeen laatimisen ja noudattamisen kautta.

Sosiaalinen kestävyys voi näkyä hankinnoissa eri tavoin. Kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä ja työelämän perusoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Rakennusurakoissa taas voi korostua rakennuksen esteettömyyteen ja erilaisten