Hankittava tuote tai palvelu on päätetty tilata digitaalisena ratkaisuna, jossa sille rakennetaan sähköinen alusta tai se kytketään muihin digitaalisiin alustoihin rajapintojen kautta.

KEINOn digisparraus tukee hankintayksiköitä hankinnan valmisteluvaiheessa. Asiantuntijan toteuttama digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettaviin alusta- ja rajanpintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintaan liittyviin teknisiin vaatimuksiin