KEINO-osaamiskeskuksen rekisteriselosteet ja tietosuoja

 

Rekisterinpitäjä 

KEINO osaamiskeskuksen muodostavat seuraavat yhteisöt: Motiva, Suomen Kuntaliitto, VTT, Business Finland, SYKE, Hansel, KL‐Kuntahankinnat ja Sitra. Nämä muodostavat keskenään ns. konsortion, joka ei ole itsenäinen oikeushenkilö vaan luonteva, sopimuksella perustettu yhteenliittymä.

Osaamiskeskuksen tarkoituksena on toimia kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisena osaamiskeskuksena. KEINOn toiminnassa kerättäviä ja siinä muodostuvia henkilötietoja ovat mm. kohderyhmäkyselyt, tapahtumiin ilmoittautumiset, kohde- ja sidosryhmäviestintä (uutiskirjeet, neuvontatyö) sekä tilaajaryhmät, muutosagentit ja muun vastaavan asiantuntijoista koostuvan toiminnan henkilötiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kussakin tapauksessa henkilötieto kerätään ja käsitellään eri tarkoitusta varten. Alta löydät tällä hetkellä käytössä olevat tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Yhteinen asiakashenkilörekisteri ja tietosuoja

Sidosryhmäkyselyrekisteri ja tietosuoja