Verkostomainen osaamisen kehittäminen

Onnistuneiden julkisten hankintojen toteutus vaatii osaamisen kehittämistä niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Hankkijoilta vaikuttavien innovatiivisten ja kestävien hankintojen toteutus edellyttää laajaa substanssin, markkinoiden sekä sidosryhmien tuntemusta.

Hankintalaki mahdollistaa kestävien, vaikuttavien ja innovatiivisten hankintojen tekemisen. Tämä usein edellyttää vaativampaa tai erilaista hankintaosaamista kuin mihin on aikaisemmin totuttu.

Hankintaosaamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista käsitystä erityisesti hankinnoista ja hankintamenettelyistä

  • hankintojen johtamisesta
  • hankinnan vaikutuksista
  • operatiivisesta hankintaprosessien läpiviennistä
  • ketterästä sopimusosaamisesta. 

Hankintaosaamisen taso vaihtelee laajasti hankintayksiköittäin. Asiantuntemus voi olla hajallaan ja eri tasolla. Moni tekee hankintoja oman työn ohessa tai hankinta-asiantuntija on yksin vastuussa laajasta kirjosta hankintoja. Pelkkä halu kehittää ja kehittyä ei auta, jos aikaa tai resursseja ei ole.

Osaamiseen kehittämiseen tarvitaan ratkaisuja, joilla voidaan mahdollistaa toisilta oppiminen sekä omien kokemusten ja osaamisen jakaminen. Lisäksi tarvitaan käytännönläheistä hankintaneuvontaa. 

KEINO tarjoaa, kokoaa ja kehittää

  • ratkaisuja, joilla voidaan mahdollistaa toisilta oppiminen sekä omien kokemusten ja osaamisen jakaminen
  • alueellisia osaamisverkostoja (muutosagentit) 
  • käytännönläheistä hankintaneuvontaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin
  • skaalattavia esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä
  • markkinoita kannustavia ohjeita ja malleja vaikuttavien hankintojen toteutukseen
  • oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä julkisia hankintoja palvelevan tutkimuksen viemiseksi käytäntöön ja kestävyys- ja innovaationäkökulman liittämiseksi opetukseen.

Lisätietoja:

Neuvonta, työkalut ja mallit
Elina Ojala, elina.ojala@motiva.fi

Alueelliset verkostot/Muutosagentit
Katariina Huikko, katariina.huikko@kuntaliitto.fi

Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö
Katriina Alhola, katriina.alhola@syke.fi