Tilaajaryhmätoiminta

KEINO kerää eri teemojen ympärille eri hankintayksiköistä koostuvia tilaajaryhmiä sparraajiksi ja seuraajiksi. Uudet ratkaisut ja toimintamallit saadaan skaalautumaan nykyistä tehokkaammin verkottamalla.  

Tilaajaryhmätoiminnan on suunniteltu kohdistuvan erityisesti nopeasti uudistuville aloille, joissa muutokseen sopeutuminen edellyttää uusien toimintatapojen, teknologioiden ja tiiviin yritysyhteistyön hyödyntämistä. Esimerkiksi SOTE -uudistuksen ja liikenteen palveluissa tapahtuvien muutosten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää systeemistä muutosta, jossa julkiset innovatiiviset hankinnat ovat keskeisessä roolissa. 

Tilaajaryhmätoiminnan tavoitteena on kiihdyttää kasvualojen kuten terveysteknologian, biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen sekä älykkään liikenteen markkinoita ja innovaatiotoimintaa kysyntälähtöisesti. 

KEINO osaamiskeskus

  • edistää uusien hankintamallien käyttöönottoa ja osaamisen kehittymistä 
  • lisää hankintayksiköiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
  • vauhdittaa uusien mahdollistavien teknologioiden kuten tekoälyn, lohkoketjujen ja massadatan hyödyntämistä julkisen sektorin palveluiden kehittämisessä  
  • lisää hankintoja, jotka kirittävät yritysten kehitystyötä ja joissa tavoitellaan kansainvälisesti kiinnostavia ja uutuusarvoisia ratkaisuja 

Tilaajaryhmien teemoja voi ehdottaa KEINOlle. Ryhmien teemoja tunnistetaan myös KEINOn toteuttajaorganisaatioiden verkostoja kuten liiketoimintaekosysteemien ja kasvuohjelmia hyödyntäen.

Lisätiedot:

Piia Moilanen, piia.moilanen@businessfinland.fi