Muutosagentit

KEINO kokoaa Suomen eri alueille vertaistukiverkostoja, joihin voivat osallistua erilaisten hankintayksiköiden edustajat. Verkostojen tarkoituksena on auttaa hankintayksiköitä jakamaan tietojaan ja oppimaan toisiltaan.

Alueellisten verkostojen tueksi KEINO hakee alueille myös muutosagentteja. Muutosagentit ovat paikallisia kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajia. Muutosagentit toimivat KEINOn paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita. 

Muutosagenttien tehtävänä on:

  • neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti
  • tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista
  • verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään
  • aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja tilaajaryhmiin
  • edistää Green Deal sopimusten toteuttamista alueilla

Muutosagentit haetaan avoimella haulla. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista. Tavoitteena on saada 18 muutosagenttia ympäri Suomea. 

Haluatko muutosagentiksi?

Ota yhteyttä:
Katariina Huikko, katariina.huikko@kuntaliitto.fi