Kansainvälinen yhteistyö

KEINO tuo kansainvälisiä kiinnostavia projekteja hankintayksiköiden tietoon. Myös kotimaisia hankintayksiköitä, hyviä käytäntöjä ja hankintoja viestitään kansainvälisesti. Kansainvälisen toiminnan kohderyhmänä ovat ne hankintayksiköt, jotka haluavat hyötyä kansainvälisestä rahoituksesta ja osaamisesta. Tämän lisäksi vauhditetaan edelläkävijöiden verkostojen, kokemusten ja oppien käyttöönottoa laajasti.

KEINO osaamiskeskus

  • levittää kansainvälisiä hyviä käytäntöjä hankintayksiköiden käyttöön  
  • rakentaa kansainvälisiä verkostoja hankintayksiköiden hyödynnettäviksi
  • laatii kiinnostavia ja yritysreferensseinä toimivia tarinoita kansainväliseen viestintään 
  • etsii ja esittää suomalaisia hankintayksiköitä mukaan kansainvälisiin hankinta‐alan tai vastaaviin kilpailuihin 
  • auttaa hankinta-asiantuntijoita hakeutumaan ulkomaille asiantuntijavaihtoon
  • on mukana kansainvälisissä verkostoissa, kuten EU Urban Agenda Suomen edustajana

Toiminnan tavoitteena on, että suomalaiset hankintayksiköt ja asiantuntijat hyödyntävät eurooppalaista innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta aktiivisesti ja ovat haluttuja kumppaneita. Tämä tarkoittaa, että: 

  • kasvatetaan ja hyödynnetään entistä paremmin KEINON ja hankintayksiköiden kansainvälisiä verkostoja ja osaamista 
  • saadaan enemmän suomalaisia hankintayksiköitä mukaan kansainvälisiin hankintayksiköille suunnattuihin projekteihin
  • tuetaan julkisissa hankintaprojekteissa syntyneiden ratkaisujen vienninedistämistä  
  • vahvistetaan Suomen maakuvaa kansainvälisesti tunnettuna innovaatiomyönteisenä ja kokeiluja suosivana toimintaympäristönä  

Lisätiedot:

Kansainväliset esimerkit ja rahoitus
Piia Moilanen, piia.moilanen@businessfinland.fi

Asiantuntijavaihto
Isa-Maria Bergman, isa-maria.bergman@motiva.fi

Kansainväliset verkostot
Katariina Huikko, katariina.huikko@kuntaliitto.fi