Hankintojen vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen 

Hankintojen strateginen johtaminen edellyttää hyvää tietopohjaa hankintojen nykytilasta, vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista sekä jo todennetuista uusista käytännöistä.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen seurantatietoa tarvitaan eri tasoilla:

  • Kansallisen tason tilannekuvan muodostamisessa  
  • Organisaatiotason strategisessa johtamisessa  
  • Hanke- ja hankintakohtaisessa toteutuksessa 

Hankintojen vaikuttavuutta on tarve arvioida prosessin eri vaiheissa:

  • Ennen hankintaa tai investointia tarvitaan tietoa potentiaalisista vaikutuksista 
  • Jälkikäteen on tarve seurata vaikutusten toteutumista 

KEINO tarjoaa, kokoaa ja kehittää

  • Johtamista tukevia arvioinnin ja seurannan työkaluja
  • Hankintojen vaikuttavuuden kuvauksia ja mallinnuksia 
  • Kansallisten tavoitteiden toteutumisen seurantamittareita 
  • Vaikuttavuuden arviointia 

Lisätietoja:

Ville Valovirta, ville.valovirta@vtt.fi