Hankintojen strateginen johtaminen

Hankintojen strategisella eli tavoitteellisella ja pitkäjänteisellä johtamisella voidaan tukea organisaation strategian toimeenpanoa. Se edellyttää hyvää tietopohjaa organisaation hankintatoimen ja hankintojen nykytilasta, eri vaihtoehdoista, mahdollisuuksista sekä jo todennetuista uusista hyvistä käytännöistä.

Tarvitaan myös ennakoivaa hankintojen suunnittelua, skenaariotyötä sekä hankintoja koskevien strategisten linjausten tekemistä ja tavoitteiden asettamista eli hankintojen kehittämistä koskevien tiekarttojen laatimista. Tavoitteiden asettamisen jälkeen on keskeistä, että tavoitteet myös konkretisoituvat toiminnaksi.

KEINO osaamiskeskuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni hankintayksikkö sitoutuu kunta-, hankinta- tai elinkeinostrategiassa tai vastaavassa ohjelmassa hankintastrategisiin tavoitteisiin ja päämääriin, joissa tavoitellaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemistä ja niiden avulla tosiasiallista vaikuttavuutta. 

KEINO osaamiskeskus

  • valmentaa ja sparraa hankintayksiköiden johtoa strategisten tavoitteiden asettamisessa
  • auttaa tiekarttoja jo tehneitä hankintayksiköitä niiden jatkojalostuksessa
  • laatii perustietoa tiekarttatyöstä niille, joita tiekarttoja ei vielä ole
  • antaa hankintayksikön johdolle ja käytännön toimijoille työkaluja ja välineitä strategisten tavoitteiden toteutukseen ja kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen
  • auttaa innovaatiomyönteisten strategioiden laadinnassa

Lisätietoja: 

Katariina Huikko, katariina.huikko@kuntaliitto.fi
Liisa Lehtomäki, liisa.lehtomaki@hansel.fi